Karsai Ildikó
AKTUÁLIS
https://karsaiildiko.hu/uploads/dlrx9zvswn.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/cnia87es45.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/ur3bwdmtan.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/76d85sijkb.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/hvnuy3qhoo.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/xufhl0pseh.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/arsbe64flh.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/okadi1u5xe.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/fb5v7ou3gv.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/xwptrxoo0d.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/303iinxgeu.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/ymdjrygjkv.jpg

 

https://karsaiildiko.hu/uploads/mrxqzilqj5.jpg

 

http://karsaiildiko.hu/uploads/xmsgz0vuxv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

VI. Natura, Marosmenti Művésztelep, Makó 2013-as programja

 

 

           

 

 -----------------------------------------------------------Karsai Ildikó - Forgó Géza:

"Szakrális építészeti emlékek a Maros völgyében"

Makói Minikönyvek 2.kötete

2014


 

A Makói Minikönyvek 2. kötetének megrendelő lapját a következő helyeken lehet beszerezni és leadni (2013.december 31-ig):

József Attila Múzeum; 6900 Makó, Megyeház u.6.

József Attila Városi Könyvtár; 6900 Makó, Deák Ferenc u.2.

Polgármesteri Hivatal, porta; 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Úri utcai bejárat felöl)


Információ e-mail-ben: [email protected]


-----------------------------------------------------------MiniKönyv bemutató 2013.01.30 17.00

Szeged, Városháza Házasságkötő terem
 

 

 

-----------------------------------------------------------

 

V. Natura, Marosmenti Művésztelep, Makó 2012-es programja
                                                      
-----------------------------------------------------------

Meghívó a Mini könyv bemutatójáraA Mini könyv megrendelője


-----------------------------------------------------------


IV. Natura, Marosmenti Művésztelep, Makó 2011-es programja            -----------------------------------------------------------


Bajai kiállítás 2011. június 4. 16.00

Kedves Vendégek!

Szeretettel mutatom be Önöknek Karsai Ildikó makói grafikusművészt.
Egy művész életében mindig fontos egy-egy újabb önálló kiállítás, hiszen ez által teremt kapcsolatot a közönséggel, ezért is köszöntöm örömmel körünkben.
Karsai Ildikó iskoláit tekintve Szegeden a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola grafika szakán, majd a Képzőművészeti Egyetemen Bráda Tíbor tanítványaként végzett.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Védjegy Egyesületnek s 2007-től a  makói Natura Marosmenti Művésztelep vezetője.
Képgrafikával és tervezőgrafikával foglalkozik.
Hagyományos technikákkal és a legegyszerűbb eszközökkel, ceruzával, rajztollal alkot.

,, Az egyedi grafika, a rajz sokkal közelebb van hozzám, mint a sokszorosított. Az egyszerű eszközökhöz kötődöm, mert segítségükkel közvetlenebbül szólhatok. Éreznünk kell az olajfesték szagát, tapintanunk kell a papirost, fognunk kell a ceruzát: ha mindenütt számítógép lesz, én is feleslegessé válok-, vallja.”

Karsai Ildikó finom tollrajzainak és egyedi ceruzahasználattal készült grafikáinak ihletői a Maros-menti táj, a Makó környéki népi építészet, Makó város épített városi és népi építészetének átfogó grafikus, tematikus ábrázolása, értékmentő dokumentálása is.
Alkalmazott grafikusként munkásságába tartoznak jellegzetes jelkinccsel készített grafikai arculattervek, könyv és naptártervek, weblapok, kiadványok.

A mai kiállítás anyaga egy válogatás, mely által betekintést nyerhetünk abba a finom, rejtőzködő világba, mely a valóság és az álmok határán kifejlő alkotói látásmód érzékeny lenyomata.
Ezzel együtt Karsai Ildikó rajzai külön- külön is, de együtt is, rendkívül egységes, tudatos és konzekvens művészi látásmódot mutat.
A finom vonalakból kibomló, a végtelenből előtűnő majd elvesző vonal-fonalak az embert körbefogó mikro-, és makro-világ, a természet örök alkotórészeinek; a köveknek, vizeknek, fáknak, csillagoknak nem csupán objektív látványát tárja elénk, hanem a jóval mélyebb, elvont, szimbolikus belső gondolatiságot, érzékeny lelkiséget is.
A színekkel és vonalakkal épített rend tisztelet –a természet rendje előtt.
A finom ujjak által varázsolt látvány szubsztanciája a valóság és az álomvilág, a természet valóságos és az ezen túlmutató, mitikus mélységekbe hatoló absztrakciónak.
A bennünket körülölelő természet végtelensége, vele való kapcsolatunk, önnön kicsiségünk megértése, a véges és a végtelen,- az örök körforgás igazgatja, inspirálja.                                     Időn és téren átívelő egységes világképének kifejező kompozíciói az itt látható Fa mitológiai és Fa naptár sorozata.
Az emberiség kollektív emlékezete ősidőktől fogva megőrizte a Fát, mint az élő és élettelen természet mindennapjait átszövő organikus képződményét, valamint az ehhez kapcsolódó mély szimbólumrendszert is.
Karsai Ildikó értő szívvel és lélekkel nyúl e mitologikus rendszerekhez.

,, Fáim ember-fák, antromorf jelenségek… Már az elsőkbe, a Boszorkányfába, a Sárkányfába belerajzoltam Nagyanyám emlékét, lényének varázslatát, egész mágikus jelenvalóságát…
Az ember időnként beszélget az őseivel, nem kell ahhoz kimenni a temetőbe. Igazi nagy próbák előtt szükség van erre, és arra is, hogy megőrízzük a lenyomatokat őseinkről. Erre valók a Fáim…”

A selymes, hűvösen elegáns vonalharmóniák kirobbanó, dinamikus energiájú formákként
tárulnak elénk, elemi erők kelnek életre szinte szétrobbantva a kép kereteit, élő és élettelen elválaszthatatlanul kavarog szemünk előtt. A Sárkányfa, Boszorkányfa, Nád című fekete fehér grafikáin.
Ildikó bátran fogalmazza újra a FA tér és idő dimenzióját kifejező jelentését.
A hónapokat, évszakokat, az idő múlását, körforgását, benne az emberi karakterjegyeket kifejező sorozata a Fa-naptár;

,, Időközben eljutottam Európában sok helyre… északi tájakra, Skóciába… Az északi  ködös, varázsos perem-nyugati táj számomra mindig nagy jelentőséggel bírt, talán már ekkor bennem élt a vonzalom az ó-kelta misztikum iránt, mely később arra késztetett, hogy elmélyedjek a Fa-abc, s a Fa- naptár  témájában. Idehaza a kőszegi ősgesztenyés gyakorolt rám nagy hatást, a hatalmas fák gyökérzete, kérge, lombja él, de korhadt törzsükbe belül lépcső vájva, s azon fölkapaszkodhatunk a tetejükbe… mint a mesék, olyanok…”

A fa minden növényi jelkép közül a legösszetettebb jelentésű, egyetemes szimbólum.
Az archaikus gondolkodásnak megfelelően minden istennek volt fája, minden fának volt szelleme, pl. Zeusznak a tölgy, Pallasz Athénének az olajfa, Aphroditének az almafa, a Holdistennőnek a fűz. A naptári szimbolikában is helyet kaptak a fák.
Egy-egy fafajta felelt meg a hét napjainak, a Nap planétaistenének, az év hónapjainak, és a szám feletti napoknak, illetve ezek isteni védnökeinek.

Karsai Ildikó egységes grafikai lapjai az ó-ír, ó-kelta fa-ábc-én alapuló naptár személyes interpretációja.
E grafikai lapokon is a Világfa tűnik elő az időtlen tériségből, kavargó, zabolátlan vonalkévék és pászmák idézik érzékletesen elénk a sajátos lelkületű hónapjelző faisteneket.
A megidézett faistenek tulajdonságait még árnyaltabbá teszi, hogy a rajzok szervesen folytatódnak és teljesednek színessé a paszpartúrákon s színes papírkereteken, mint egy keretjátékként folytatva a beleágyazott történetet.
A napforduló sorozatnál a vörösek különböző árnyalatai a nap, a tűz, a vér, az élet színére utaló jelképek.

Ildikó  szimbolikus tartalmakat hordozó további képei a Napló, a Lelet, a Pi-korong, az Újhold, s legvégül a Kedd… című grafikák.

A Napló
Síkszerűsége mellett a végtele égbolt csillagait és a planéták, szférák örök rendjét mutatja meg, különös, áttetsző lebegést kölcsönöznek a rejtőzködő vetett árnyékok, s a finom színezés; a kék és óarany mérhetetlenül távolivá s egyszersmind anyagtalanná varázsolja a látványt.
Párja a Lelet című, szinte földi mása az előzőnek, okker-arany-fekete titkos labirintusaival.
Pi-korong
Maga a Pi-korong az ősi kínai kultúrában a neolitikus kultúrák óta a szertartásokhoz kötődő jáde-tárgyak egyik jellegzetes típusa, rituális funkciójú, finoman megmunkált lapos, korong formájú, közepén kerek nyílással készültek.
Az Ég szimbólumaként értelmezik.
Az Újhold című rézkarc rendkívül finom megfogalmazását teszi még titokzatosabbá a Pi- korong lebegő jelenléte.
Legutoljára hagytam a Kedd című-t.
A pasztell narancsos vörös szín lehet a bőrünk színe, az élet színe, általános. Ez az alapszín nem hívalkodó, csöndes, egységes. A háttér rasztere kis arany golyócskák szolíd rendjével egy emlék, utalás a Hohensalzburg-i vár gótikus aranytermének faragott mennyezetére, s annak stilizált égboltjára arany csillagaival.
A  vonalak két áttetsző, egymásba illeszkedő, folytonosságot alkotó KÉZ anyagtalan sziluettjét idézi elénk. Anya és gyermek kezének lenyomata lágyan egymásba kapcsolódó Möbius vonalak ezek. Örökkévalók, lebegők, s kézzel megfoghatatlanok. S ezek a kézmozdulat vonalak beszédesek! Halkan és finoman szólnak a lélekről s a szeretetről. Lágyan érintkező vonalrendszerük mutatja; örökké elválaszthatatlanok és egymásban létezők. S látjuk mi is szemeinkkel a láthatót és láthatatlant, az alázatot és a teljességre való törekvést!...
Köszönöm, hogy meghallgattak, gratulálok a munkákhoz és kérem tekintsék meg a kiállítást.

                                                                              Fodor Ilda
                                                                         kerámikusművész


Elhangzott Karsai Ildikó grafikusművész Napló címmel megrendezett kiállítás-megnyitóján,

2011. június 4-én, Baján, a Borbás Mihály kiállítóteremben..................................................................................................................
A SZAB Tudósklub Egyesület,
a SZAB Művészeti Szakbizottság Építészeti és Városrendezési Munkabizottsága,
a Csongrád Megyei Építész Kamara és
a Dugonics Társaság

tisztelettel
meghívja Önt és barátait
a

Csöpp a tengerben – Nagyér
című előadására

2010. október 28.-án (csütörtökön)
1600 órakor


Előadók:
Lőrincz Tibor polgármester
és
Karsai Ildikó grafikusművész-képzőművész


Házigazda:
Novák István DLA főépítész


Helyszín:
SZAB székház I. em. 110 előadóterem
(6720 Szeged, Somogyi u. 7.)


A rendezvényre valamennyi klubtagunkat és az érdeklődőket
szeretettel várjuk!     Dr. Gyémánt Iván                                  Dr. Dékány Imre
a SZAB Tudósklub titkára              a SZAB Tudósklub elnöke